© 2023 by Sarah Lane. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

Kållandsö Trollingträff 2021 & ”EM i insjötrolling
xx september – xx oktober

 

Arrangör: FK-Trollspöt, Lidköping
Plats: Spikens fiskeläge Kållandsö
För bokning av logi kontakta: Turistbyrån i Lidköping, 0510-200 20, Läckö Strand 0510-10047.
Husvagn / husbil ska ställas på anvisad plats. EL finns om så önskas och betalas till hamnvärden Bosse, då även en dekal kvitteras ut och fästes på husvagnen / husbilen / båten. Kontroll sker varje kväll.
Mat: Det finns livsmedelsaffär och café i Spiken. Spikens Brygga har öppet hela helgen med mat och pizza.
Drivmedel: Det finns bensin och diesel att tanka i Spiken.
Sjösättning: Det finns en sjösättningsramp i Spiken. Båttrailer parkeras på anvisad plats.
Det finns också möjlighet att sjösätta samt hyra boende i Hörvikens Marina som ligger i nästa vik. Kontakta då Helen på mobil 0739343523.
Förtöjning: Båtar får förtöjas där det inte finns förtöjningar kvar. Vi lägger vid gästbryggorna vid inre hamnbassängen först. Endast Stäv o akter. Ej Bredsida!!!
Kaptensmöte: Vid cafeterian, fredag, lördag och söndag kl.06.45. Obligatorisk närvar.
Start: Alla deltagande båtar måste utgå från Spiken, startbrickorna delas ut efter kaptensmötet varje dag. En av brickorna fästs på fångstpåsen med buntband och en bricka måste hängas tillbaka på tavlan senast 15 min efter målskottet, om teamet inte fått fisk måste båda brickorna hängas tillbaka. Starten sker 08.00 alla dagar. Båtarna måste befinna sig innanför startbåten/startbåtarna när starten går. (Sjöräddningsbåtarna)
Målgång: Fredag kl. 17.00, Söndag kl. 15.00, då skall alla båtar, oavsett anledning vara innanför vågbrytaren. Fyra timmars fiske räknas som full dag om starten försenas pga. dåligt väder. Vid ihållande medelvindar över 10 m/s avbryts tävlingen. Tävlingsledningen beslutar detta och meddelar via SMS och VHF, alla deltagare avbryter då omedelbart sitt fiske och vänder mot Spiken.
Invägning: Fångsten lämnas från båt till funktionär på anvisad plats, fångsten måste lämnas innan båten förtöjs, annars godkänns den inte. Fångsten skall avlämnas senast 15 minuter efter målgång. Varje team får lämna in max 6 st. fiskar för invägning, endast lax och öring. Minimimått för tävlingen är 62 cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS! Fettfenan måste vara klippt. Invägningen börjar direkt efter målgång. En representant från varje team måste närvara vid invägningen annars vägs inte fångsten. Man måste även kvittera längd och vikt efter invägningen.
Poängberäkning: 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk, sammanlagd poängsumma efter tre dagars fiske avgör Kållandsöträffen.
Uteslutning: Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen.
Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps- och fångstskäl inspektera deltagande båtar före start och ev. förvägra deltagande i tävlingen.
Prisutdelning: Delpriser utdelas fredag och lördag efter invägningen och sammanställningen. Placeringarna 1-3 för fredag, lördag får delpriser. Prisutdelning för hela träffen sker på Söndag. 10 stora totalpriser delas ut på Söndag. Vid inställt fiske lottas endast dagspriserna för fredag och lördag ut. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Ev. överblivna priser tillfaller arrangören.
Flera pris lottas ut till ej placerade team bla från LMP.
Säkerhet: Radiotrafik bör ske på kanal 20 och VHF kanal 72. Deltagande sker på egen risk, tänk på att Vänern är en stor sjö. Därför skall kompass och nödbloss eller nödraketer medföras samt flytväst eller  flytoverall bäras av samtliga deltagare. Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps- och fångstskäl inspektera deltagande båtar före start och ev. förvägra deltagande i tävlingen. Alkoholförbud gäller!
Övr.best: Minst två medlemmar/team krävs för att anmält team skall godkännas för start. Varje person får enl. fiskestadgan fånga 3 st. laxar eller öringar som skall vara minst 60 cm, för tävlingen gäller 62 cm. Man får ta upp max 6 fiskar totalt per dag oavsett hur många deltagare man är i båten. Varje båt får använda max 10 spön och 10 beten. Endast 10 spön och rullar får tas med på sjön. Tävlingsområdet är hela Vänern på allmänt vatten. Endast trollingfiske är godkänd fiskemetod.
Ingen bordning mellan båtar får ske under tävlingen ej heller landstigning, endast om det behövs ur säkerhetssynpunkt får detta ske och då skall tävlingsledningen kontaktas.
Deltagarna får endast gå iland i Spikens hamn under tävlingstiden. Vid försenad ankomst utan att  tävlingsledningen informerats får teamet själva svara för alla sjöräddningskostnader. Planerboards skall vara utrustade med flaggor, högerregel gäller vid möte.
Tävlingsledning: Tävlingsledare (Niklas Jansson 0709-283552) samt FK-Trollspöts tävlingskommitté och ett utomstående team som utnämns på fredagens kaptensmöte.